Rusza rekrutacja na studia dofinansowane ze środków unijnych

W lipcu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu rozpoczyna się rekrutacja na studia objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich. Oferta dotyczy kierunków Logistyka inżynierska i Informatyka oraz specjalności anglojęzycznych. Do wyboru są studia dzienne i zaoczne, liczba miejsc jest ograniczona. Dofinansowanie studiów oznacza dla studenta mniejsze czesne i obniżenie kosztów nauki. Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Uczelnię środkom unijnym pokrywającym część opłat za studia. Aby jednak skorzystać z tej możliwości trzeba się spieszyć, liczba miejsc jest ograniczona a rekrutacja rusza już 1 lipca br.

To szczególnie dobra wiadomość do osób planujących studia informatyczne lub logistyczne, na tych kierunkach do wyboru jest najwięcej specjalności objętych dofinansowaniem. Skorzystać z oferty mogą również kandydaci na studia anglojęzyczne, gdzie wysokość dopłat jest największa.

Specjalności wskazali pracodawcy

Dofinansowanie obejmuje specjalności na kierunkach Informatyka, Logistyka inżynierska i Zarządzanie (specjalność Business Administration w j. angielskim) na studiach I stopnia a także studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość (specjalność Business Finance w j. angielskim).

Specjalności objęte dofinansowaniem nie są przypadkowe. Wytypowaliśmy je we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi działającymi w Radach Biznesu, które są specjalnymi organami doradczymi powołanymi dla poszczególnych kierunków studiów. Do Rad Biznesu zapraszamy firmy i organizacje, które cieszą się uznaniem w branży, są innowacyjne, aktywnie uczestniczą w rynku. Dzięki współpracy z nimi możemy dostosowywać nasze programy nauczania do realnych potrzeb i oczekiwań pracodawców. Korzystają na tym dwie strony - pracodawcy, który mówią nam jakich kompetencji i umiejętności oczekują od absolwentów studiów wyższych, oraz sami studenci, którzy są dobrze przygotowani do podjęcia pracy. W ramach Rad Biznesu wybraliśmy specjalności, których absolwenci naszym zdaniem będą szczególnie poszukiwani w perspektywie najbliższych lat -- mówi Anna Magnowska, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Projektami w WSB we Wrocławiu.

Informatyka - studia licencjackie

Student informatyki zapłaci za studia o 690 zł mniej na drugim i trzecim roku studiów. Limit przyjętych na studiach dziennych to 50 osób, na studiach zaocznych 150 osób. Do wyboru są specjalności:
  • Sieci, systemy i bezpieczeństwo IT (forma niestacjonarna),
  • SAP - Zintegrowane systemy informatyczne (forma stacjonarna i niestacjonarna),
  • Tester oprogramowania (forma stacjonarna i niestacjonarna),
  • Programista aplikacji w chmurze (forma niestacjonarna),
  • Programowanie aplikacji VR/AR w Unity 3D (forma niestacjonarna).
Logistyka - studia inżynierskie

Na kierunku Logistyka inżynierska opłata roczna jest mniejsza o 260 zł na drugim i trzecim roku studiów oraz o 130 zł na czwartym roku studiów. Limit przyjętych to 25 osób na studia dzienne i 175 osób na studia zaoczne. Specjalności do wyboru:
  • Inżynieria procesów transportowych (forma stacjonarna i niestacjonarna),
  • Inżynieria systemów logistycznych (forma niestacjonarna),
  • Menedżer inżynierii procesów logistycznych (forma niestacjonarna),
  • Projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu (forma niestacjonarna).
Zarządzanie - studia licencjackie

Na kierunku Zarządzanie dofinansowaniem objęta jest specjalność Business Administration. Studia prowadzone są w języku angielskim w formie stacjonarnej, limit przyjętych to 40 osób. Roczna obniżka w czesnym wynosi 2190 zł na drugim i trzecim roku studiów.

Finanse i rachunkowość - studia magisterskie

Dofinansowaniem objęta jest specjalność Business Finance prowadzona na kierunku Finanse i rachunkowość. Studia prowadzone są w języku angielskim, mają formę stacjonarną, limit miejsc to 20 osób. Roczna obniżka czesnego wynosi 2120 zł już na pierwszym i na drugim roku studiów.

Jak się zapisać?

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 29 września 2018 r., jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są przez formularz online na stronie https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1. Dofinasowaniem objęte są studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, dlatego w formularzu należy wskazać Wrocław jako miejsce studiowania.

Kandydaci na studia muszą spełnić kryteria rekrutacyjne związane z wynikami osiągniętymi na egzaminie maturalnym. Kryteria opisane są w Regulaminie rekrutacji znajdującym się na stronie http://projekty.wsb.wroclaw.pl/Rekrutacja_ZPU.

Informacje o zakwalifikowaniu do projektu na I rok studiów dofinansowanych ze środków unijnych zostaną przesłane drogą mailową nie później niż do 28 września 2018 r.

Projekt WSB wart 15,4 mln zł

Dofinansowanie studiów możliwe jest dzięki projektowi "INFORMATYZACJA, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRAKTYCZNOŚĆ - filary Zintegrowanego Programu Uczelni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu" o wartości 15 403 710,36 zł, który Uczelnia będzie realizować w okresie 01.07.2018 - 30.06.2022 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest jeszcze lepsze dostosowanie procesów dydaktycznych i zarządczych naszej Uczelni do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, oczekiwań studentów, pracodawców i naszych pracowników. Zintegrowany Program Uczelni opieramy na trzech filarach - informatyzacji, umiędzynarodowieniu oraz praktyczności. Wierzymy, że to właśnie inwestycje i działania w tych obszarach są kluczowe do dalszego rozwoju i kontynuacji sukcesu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która w tym roku obchodzi jubileusz swojego 20 lecia
-- mówi Barbara Szczepanik, Menedżer projektu, Wicekanclerz WSB we Wrocławiu.

Więcej informacji o kierunkach studiów objętych dofinansowaniem dostępnych jest na stronie www.wsb.pl/wroclaw/ oraz na stronie projektu http://projekty.wsb.wroclaw.pl/Rekrutacja_ZPU

data ostatniej modyfikacji: 2018-07-02 10:35:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności