NEWSY Wrocław
i dolnośląskie

Trwa rekrutacja w UWr

Uniwersytet Wrocławski zaprasza na studia. Zapisy na kierunki stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie trwają do 8 lipca.

Rekrutacja na studia II stopnia stacjonarne oraz na studia I i II stopnia niestacjonarne w formie zaocznej i wieczorowej potrwa dłużej - aż do września, a na niektórych wydziałach, np. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii aż do października. Dokładny harmonogram rekrutacji znajdziecie w serwisie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wyborze kierunku studiów i zakładki harmonogram.

Aby proces rekrutacji został zakończony, należy zrealizować też opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za jeden kierunek studiów. Można zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, ale opłatę wnieść należy za każdy z nich oddzielnie.

Ogłoszenie I listy kandydatów do przyjęcia na studia stacjonarne i jednolite magisterskie nastąpi 12 lipca. Dokumenty przyjmowane będą 13, 16, 17, 18 lipca. Po I turze rekrutacji kandydaci rezerwowi czekają na II turę naboru. Uwaga! Nie na wszystkie kierunki druga czy trzecia tura naboru jest! W drugiej i trzeciej turze biorą udział tylko ci kandydaci, którzy brali udział w pierwszej turze! UWr nie uruchamia w II i III turze od nowa rejestracji w IRK. Dlatego do końca trwania I tury, czyli do 8 lipca, należy zarejestrować się na maksymalną liczbę kierunków.

Dokumenty może dostarczyć za kandydata osoba trzecia, ale oprócz oryginałów dokumentów (świadectwa maturalnego, dowodu osobistego, podania na studia wydrukowanego z systemu IRK) musi mieć upoważnienie. Wzór upoważnienia jest na stronie rekrutacyjnej po wybraniu kierunku w zakładce dokumenty. Jeśli kandydat chce dokumenty wysłać pocztą, jest to dozwolone, ale należy pamiętać, że w kopercie muszą wówczas znaleźć się kopie dokumentów poświadczone notarialnie. Przy wysyłce pocztą liczy się data dostarczenia na uczelnię, a nie wysłania. To bardzo ważne, by dokumenty dostarczyć na uczelnię w odpowiednim, wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji, czasie. Niedostarczenie dokumentów oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku.

Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych niezbędnych do przyjęcia na studia. Natomiast liczba punktów ostatniej osoby z listy rankingowej z ubiegłorocznej rekrutacji nie ma żadnego przełożenia na rekrutację tegoroczną, dlatego nie sugerujcie się wynikami rekrutacyjnymi z ubiegłych lat.

Do tej pory w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów odnotowano 10 108 rejestracji na kierunki. Najczęściej wybieranym dotychczas kierunkiem jest psychologia - 860 zapisów, prawo - 665, komunikacja wizerunkowa - 503, dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 486, ekonomia 422, chemia i toksykologia sądowa - 338. Pod względem liczby osób na miejsce również prowadzi psychologia - 7,8 kandydata, chemia i toksykolgoia sądowa - 7, komunikacja wizerunkowa - 5,5, dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 5,4, filologia dalekowschodnia 4,6.

Tak wygląda czołówka kierunków, ale pamiętajcie, że na UWr jest do wyboru ponad 70 kierunków studiów, w tym:

  • ponad 60 kierunków studiów I stopnia licencjackich
  • 3 kierunki studiów I stopnia inżynierskich
  • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
  • ponad 50 kierunków studiów II stopnia magisterskich

UWr zachęca do zapoznania się z ofertą kierunków, zasadami rekrutacji, limitami miejsc, harmonogramem rekrutacji na www.rekrutacja.uni.wroc.pl oraz do rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl.


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-29 11:15:20
Komentarze

Nauka języków we Wrocławiu
boks.gif
IH_Wroclaw_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
wsf_220.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
 
Polityka Prywatności