Powietrzne akrobacje i koncert Raz Dwa Trzy na 20 lecie WSB we Wrocławiu

Największa na Dolnym Śląsku niepubliczna uczelnia wyższa ma już 20 lat - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu świętuje swój jubileuszowy rok działalności. Z tej okazji w Teatrze Polskim odbyła się gala, w której wzięli udział pracownicy, przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej. Wydarzeniu towarzyszyły specjalne atrakcje – spektakl Teatru Ocelot oraz koncert zespołu Raz Dwa Trzy.

W jubileuszowej gali, która odbyła się 18 czerwca, uczestniczyły władze województwa dolnośląskiego oraz władze Wrocławia, władze dolnośląskich uczelni wyższych, przedstawiciele środowiska naukowego oraz firm, organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w życie gospodarcze regionu. Władze WSB we Wrocławiu odebrały specjalne życzenia i gratulacje od Wiceprezydenta Miasta Wrocławia Macieja Bluja, Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego oraz Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. Pawła Zygarłowskiego.

Gospodarzem spotkania był dr Marek Natalli Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, który poprowadził galę wspólnie z konferansjerem i znakomitym satyrykiem Piotrem Bałtroczykiem. Jubileusz stanowił okazję do wspomnień, przedstawienia historii i osiągnięć Uczelni oraz wskazania dalszych kierunków jej rozwoju.

Spotkanie rozpoczęło się spektaklem Teatru Ocelot, łączącego dynamiczną akrobatykę, powietrzny balet, muzykę oraz pantomimę a zakończyło koncertem zespołu Raz Dwa Trzy opartym na repertuarze Wojciecha Młynarskiego. Wydarzeniu towarzyszył uroczysty bankiet oraz wystawa fotografii "Wehikuł czasu" przedstawiająca historię Uczelni i sylwetki osób zaangażowanych w jej stworzenie.

Od 20 lat wyznaczają nowe kierunki

Uczelnia kształci na studiach licencjackich i magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz blisko osiemdziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. WSB we Wrocławiu realizuje również kilka programów studiów MBA w tym jeden z Franklin University ze Stanów Zjednoczonych, posiada też uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia.

Przez 20 lat działalności WSB we Wrocławiu wykształciła 64 230 absolwentów. Dziś Uczelnia rocznie rekrutuje ponad 5,5 tys. studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz MBA, współpracuje z 60 uczelniami z Europy i 6 uczelniami spoza Europy.

Trzy najważniejsze czynniki sukcesu Wyższej Szkoły Bankowej, to po pierwsze - znakomita i zaangażowana kadra. Pod drugie, możliwość pracy w grupie Wyższych Szkół Bankowych. Po trzecie, jest to aktywna współpraca z firmami i instytucjami otoczenia Uczelni. Istotą istnienia i funkcjonowania WSB jest kształcenie na potrzeby praktyki gospodarczej

- mówi dr Marek Natalli Kanclerz WSB we Wrocławiu.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu powstała w 1998 roku. Obecnie w ramach Uczelni funkcjonuje Wydział Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Wydział Ekonomiczny w Opolu, który w 2017 r. obchodził swoje 10 lecie.

Relacje z biznesem i władzami samorządowymi

Jubileuszowa gala stanowiła okazję do podziękowania partnerom biznesowym i instytucjonalnym Uczelni za wieloletnią współpracę, która od samego początku decyduje o wyjątkowości i biznesowym charakterze WSB we Wrocławiu. Uczelnia aktywnie współpracuje z ponad dwustoma partnerami biznesowymi, z których wielu działa w Radach Biznesu utworzonych przy kierunkach studiów oraz z ponad tysiącem ekspertów realizujących dla studentów zajęcia dydaktyczne.

Od samego początku chcieliśmy aby Wyższa Szkoła Bankowa odróżniała się od uczelni publicznych. Uznaliśmy, że takim wyróżnikiem będzie praktyczność kształcenia oraz przyjazność. Obserwujemy rynek, słuchamy głosu przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu. Ich sugestie dotyczące umiejętności i wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci są dla nas ważnymi wskazówkami, które uwzględniamy przy opracowywaniu programów studiów. Chcemy, aby nasi studenci uczyli się od praktyków, którzy mogą podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Dlatego współpracujemy z ponad tysiącem ekspertów branżowych i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia na naszej Uczelni. Dbamy również, by studenci czuli się u nas dobrze, otrzymywali wsparcie pracowników administracyjnych kiedy trzeba zmierzyć się z procedurami i formalnościami towarzyszącymi studiom wyższym, jak i wsparcie kadry dydaktycznej w kwestiach związanych z nauką

- mówi dr Marek Natalli Kanclerz WSB we Wrocławiu.

Specjalne wyróżnienie przekazane zostało na ręce Wiceprezydenta Miasta Wrocławia Macieja Bluja w podziękowaniu za współpracę Uczelni z Urzędem Miejskim Wrocławia. Uroczyste wyróżnienia wręczono również Markowi Pasztetnikowi Prezesowi Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Łukaszowi Jaworskiemu Wiceprezesowi firmy Ultranet Sp. z o.o., Wojciechowi Niedbałce Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, Ewie Maleszce-Pabian z IBM Client Innovation Center Sp. z o.o., Bogusławowi Nowickiemu właścicielowi Biura Rachunkowego Bogusław Nowicki oraz Kamilowi Musiałowi z Nokia Solutions & Networks Sp. z o.o.

Kolejnych 20 lat i więcej

Jaka będzie Wyższa Szkoła Bankowa za 20 lat? Będzie to Uczelnia nowoczesna, innowacyjna, która aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i naukowym regionu. Przed nami wiele wyzwań związanych m.in. z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, zmieniającym się rynkiem pracy, rozwojem technologii wpływających na gospodarkę i społeczeństwo czy zmianami demograficznymi zachodzącymi w całej Europie. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na zmiany, jestem przekonany, że akurat to na pewno się nie zmieni

- mówi dr Marek Natalli Kanclerz WSB we Wrocławiu.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od chwili powstania podąża za trendami, rozwojem technologii i oczekiwaniami rynku pracy, dla którego kształci absolwentów. W proces kształcenia angażuje nowe rozwiązania technologiczne, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, zakłada innowacyjne laboratoria informatyczne i logistyczne m.in. z firmami CISCO, NOKIA, SAP.

W roku jubileuszowym WSB we Wrocławiu osiągnęła sukcesy, które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jako pierwsza uczelnia w Polsce i druga w Europie Środkowej nawiązała prestiżową współpracę z firmą SAP w ramach globalnej inicjatywy SAP Next-Gen. Dzięki temu WSB we Wrocławiu otrzymała dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania SAP, które pozwoli na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, a studentom na zdobycie unikalnego na rynku pracy doświadczenia i umiejętności. Kolejnym sukcesem jest pozyskanie 27 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów związanych z prowadzeniem studiów dualnych oraz Zintegrowanego Programu Uczelni obejmującego informatyzację, umiędzynarodowienie i podniesienie praktyczności kształcenia.

W najbliższych latach planujemy budowę nowego, nowoczesnego kampusu. Symbolicznie będzie to otwarcie nowego rozdziału w życiu akademickim, ale musimy pamiętać, że to nie mury stanowią o istocie uczelni, tylko tworzący ją ludzie. Naszym wielkim sukcesem jest kadra, zarówno administracyjna i dydaktyczna, która tworzy unikalną atmosferę, kulturę organizacyjną oraz środowisko generujące wiedzę, pozwalające na zdobywanie i wymianę tej wiedzy

- dodaje dr Marek Natalli Kanclerz WSB we Wrocławiu.


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 11:05:56
Komentarze
 
Polityka Prywatności