Profesor Gaston Pineau przyjedzie w maju do Wrocławia

Wrocławskie Centrum Akademickie opublikowało listę uczelni, które w tym roku dzięki wsparciu z projektu Visiting Professors, zaproszą najznamienitszych naukowców i artystów z całego świata. Jedną z nich jest Dolnośląska Szkoła Wyższa, która w maju gościć będzie profesora Gastona Pineau’a. Weźmie on udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w DSW z okazji 100-lecia wydania „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” – autorstwa Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego.

Kapituła Scientiae Wratislavienses pod przewodnictwem prof. Tadeusza Lutego zaopiniowała wnioski wrocławskich uczelni i instytutów naukowych o sfinansowanie z budżetu miasta Wrocławia wizyt wybitnych uczonych. W tym roku do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi wpłynęło 48 aplikacji, z czego do finansowania ostatecznie zaakceptowano 28 wniosków, w tym m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W tym gronie jest także Dolnośląska Szkoła Wyższa, która jako jedyna wrocławska uczelnia niepubliczna, otrzyma fundusze na zaproszenie do Wrocławia prof. Gastona Pineau. Weźmie on udział w międzynarodowej konferencji " W przestrzeni biografii - identyfikacja doświadczeń, procesów i zmian", organizowanej z okazji 100-lecia wydania "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce". Wydarzenie odbędzie się od 9 do 11 maja 2018 w Centrum Konferencyjnym DSW we Wrocławiu.

Dzieło Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego do dziś stanowi źródło inspiracji dla socjologów, psychologów, pedagogów, antropologów i kulturoznawców niezależnie od kraju z jakiego pochodzą. Prof. Gaston Pineau oraz inni uczeni wskazują ogromną wartość tej monografii, ze względu na pionierski sposób analizy i interpretacji autentycznych dokumentów, który podkreśla znaczenie biograficznego wymiaru życia człowieka. Zwracają również uwagę na rolę jaką praca ta odegrała w rozwoju podejścia biograficznego w naukach społecznych i humanistycznych w różnych krajach. Dlatego też w konferencji organizowanej przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, weźmie udział ponad 100 badaczy i naukowców, którzy w międzynarodowym gremium wymienią doświadczenia związane właśnie z rozwojem metody biograficznej.

Dlaczego akurat Profesor Gaston Pineau?

- To wybitny badacz i uczony. Niekwestionowany autorytet w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie w środowisku lokalnym, to człowiek niezwykle zaangażowany społecznie. Prywatnie bardzo ciepła, bezinteresowna i życzliwa osoba, okazująca uwagę każdemu, i zawsze, w każdej sytuacji służący pomocą studentom i młodym badaczom. Dla nas to wielki zaszczyt, że będziemy Pana Profesora gościćw Dolnośląskiej Szkole Wyższej". - podkreśla organizatorka konferencji dr Aneta Słowik z DSW.- Warto dodać również, że wielu znamienitych uczonych i znawców tego nurtu, przyjęło nasze zaproszenie do bycia członkiem Komitetu Honorowego i Naukowego konferencji, co również nas bardzo cieszy. Myślę, że wynika to z rangi tego wydarzenia oraz grona partnerów współpracujących przy organizacji tego wydarzenia, np.Uniwersytety z Francji, Brazylii, Szwajcarii, Kanady, a także międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia badań biograficznych - dodaje dr Słowik.

Prof. dr Gaston Pineau (ur. 03.04.1939) jest profesorem emerytowanym i honorowym Wydziału Nauk Edukacyjnych w Tours we Francji. Jego prace dotyczą andragogiki, a szczególnie całożyciowego uczenia się osób dorosłych. Jest autorem (lata 80) teorii kształcenia ustawicznego tzw. "dwóch czasów - (empirycznego i formalnego) i trzech wymiarów (autonomicznego, socjalizacyjnego i ekologicznego)". Teoria ta powstała w oparciu o interpretację, analizę historii i biegu życia człowieka. Nawiązuje do różnych obszarów autonomicznego, społecznego i ekologicznego uczenia się osób dorosłych. Uczony jest uznawany za twórcę francuskiej "szkoły" badań biograficznych i "frankofońskiego" podejścia w badaniach biograficznych.

Ukończył studia w zakresie nauk pedagogicznych na Uniwersytecie Paris-Sorbonne. Pracował jako doradca zawodowy dla dorosłych, jako kierownik badań na wydziale kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Quebec w Montrealu. W 1985 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie François-Rabelais w Tours i tam rozwijał badania w obszarze historii życia, biografii i biegu życia człowieka. Już wtedy proponował, aby traktować je jako metodę badawczą oraz pokazywał możliwości ich włączania (np. przez praktyków-pedagogów) w różne formy kształcenia ustawicznego kierowanego do osób dorosłych. Jest także autorem i współautorem naukowej serii wydawniczej, w której pokazane są powiązania między historią życia człowieka, jego rozwojem i edukacją. Od 2014 r. Gaston Pineau jest honorowym członkiem Centrum Badań w obszarze Edukacji Ekologicznej i Obywatelstwa Ekologicznego na Uniwersytecie Québec w Montrealu. Jest autorem 24 monografii i kilkudziesięciu artykułów.


data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30 09:46:48
Komentarze
 
Polityka Prywatności