NEWSY Wrocław
i dolnośląskie

Dofinansowanie Power dla UWr

Projekt Uniwersytetu Wrocławskiego został bardzo dobrze oceniony w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - zakończyło już ocenę formalno-merytoryczną wniosków. Zintegrowanemu Programowi Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 przyznano aż 91,5 punktu. Zagwarantowało to drugie miejsce na liście rankingowej (więcej - 94 punktów - otrzymał jedynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz wysokie dofinansowanie (koszty ogółem: 38 766 953,96 zł - wnioskowane dofinansowanie: 37 603 945,34 zł).

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Jednym z obszarów wsparcia jest rozwój szkolnictwa wyższego, np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem.

Pełną listę rankingową można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje i aktualności są dostępne na stronach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwójoraz NCBiR.


data ostatniej modyfikacji: 2017-12-15 11:17:20
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
BezplatnyTest_220.gif
IH_Wroclaw_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
wsf_220.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności