Menedżer odnawialnych źródeł energii – studia podyplomowe w DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Menedżer odnawialnych źródeł energii.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo technologiami OŹE, a także pracowników i właścicieli firm instalacyjnych i budowlanych, którzy chcieli by poszerzyć swój zakres usług o rozwiązania z branży OŹE. Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy (dotacje, pożyczki, kredyty) na inwestycje OŹE. Dowiedzą się także jak zaplanować nową inwestycję, poznają zagrożenia i szanse wynikające między innymi przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Uczestnicy pod okiem praktyków z zakresu OŹE będą mogli przeanalizować dotychczasowe inwestycje z Polski i innych krajów UE pod kątem ich opłacalności. Ponieważ częstym problemem przy inwestycjach w nowe instalacje OŹE są problemy wpływu na środowisko oraz różnego rodzaju konflikty ze środowiskiem lokalnym, słuchaczom zostanie także przekazana wiedza z zakresu sporządzania ocen oddziaływań na środowisko oraz mediacji społecznych.

Jakie są cele studiów

Nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności zarządzania zasobami środowiska. Nauka sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji, kosztorysowania inwestycji, zarządzania i planowania przebiegiem inwestycji w obszarze OŹE. Zapoznanie słuchaczy z prawnymi, społecznymi oraz środowiskowymi aspektami lokalizacji inwestycji.

Prowadzący zajęcia: Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w branży OŹE, inżynierowie, finansiści a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 10:39:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności