NEWSY Wrocław
i dolnośląskie

Menedżer odnawialnych źródeł energii – studia podyplomowe w DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Menedżer odnawialnych źródeł energii.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo technologiami OŹE, a także pracowników i właścicieli firm instalacyjnych i budowlanych, którzy chcieli by poszerzyć swój zakres usług o rozwiązania z branży OŹE. Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy (dotacje, pożyczki, kredyty) na inwestycje OŹE. Dowiedzą się także jak zaplanować nową inwestycję, poznają zagrożenia i szanse wynikające między innymi przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Uczestnicy pod okiem praktyków z zakresu OŹE będą mogli przeanalizować dotychczasowe inwestycje z Polski i innych krajów UE pod kątem ich opłacalności. Ponieważ częstym problemem przy inwestycjach w nowe instalacje OŹE są problemy wpływu na środowisko oraz różnego rodzaju konflikty ze środowiskiem lokalnym, słuchaczom zostanie także przekazana wiedza z zakresu sporządzania ocen oddziaływań na środowisko oraz mediacji społecznych.

Jakie są cele studiów

Nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności zarządzania zasobami środowiska. Nauka sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji, kosztorysowania inwestycji, zarządzania i planowania przebiegiem inwestycji w obszarze OŹE. Zapoznanie słuchaczy z prawnymi, społecznymi oraz środowiskowymi aspektami lokalizacji inwestycji.

Prowadzący zajęcia: Osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w branży OŹE, inżynierowie, finansiści a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 10:39:00
Komentarze
boks_v5_ok.gif

Nauka języków w twoim mieście
Instytut_Austriacki_220.jpg
angielski_hiszpanski_220.jpg
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
wsf_220.gif
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 01
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
 
Polityka Prywatności