NEWSY Wrocław
i dolnośląskie

Logistyka - studia dualne w WSB we Wrocławiu

WSB we Wrocławiu - logo 400

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu uruchomiła studia dualne na kierunku Logistyka.

Studia dualne polegają na połączeniu nauki akademickiej z praktyką odbywaną u pracodawcy współpracującego z uczelnią. Program nauczania realizowany jest dwutorowo - na uczelni studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, która jest niezbędną bazą dla funkcjonowania w branży i wybranym zawodzie. Natomiast w firmie poznają wszystkie praktyczne aspekty związane z branżą, uczą się bezpośrednio w środowisku pracy i mogą stosować zdobytą dotychczas wiedzę w realnych sytuacjach i przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

W roku akademickim 2017/2018 WSB we Wrocławiu wprowadziła studia dualne na kierunku Logistyka na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na specjalności Menadżer logistyki. Studenci kierunku w 1 semestrze studiów zapoznają się z procesami logistycznymi i zarządzaniem strategicznym. W 2 i 3 semestrze zajęcia będą odbywać się u partnerów biznesowych, a w 4 semestrze ponownie na uczelni, dzięki czemu studenci będą mogli przygotować się do obrony pracy magisterskiej.

- Specyfika branży logistycznej polega na tym, że pewnych zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć ale musimy być na nie przygotowani i wiedzieć, jak szybko i skutecznie reagować. Przykładem jest zastój na linii produkcyjnej, sytuacja gdy ktoś nie odbierze dużej ilości towaru z magazynu lub czynniki losowe, które wpływają na ciągłość łańcucha dostaw. Na uczelni jesteśmy w stanie przekazać studentom wiedzę, że takie rzeczy się zdarzają i uprzedzić ich, co wówczas należy robić ale nie jesteśmy w stanie pokazać im tego w praktyce. - mówi Anna Orzeł, menadżer kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. - Przeprowadzamy oczywiście gry symulacyjne, pokazujemy case studies, jednak to odbywa się na sytuacjach modelowych. Tylko osobiste doświadczenie pozwoli studentom w pełni zrozumieć, jak działa branża, jakie są przyczyny i konsekwencje kryzysów oraz na czym będzie w przyszłości polegała ich praca.

Dodatkową korzyścią dla osób studiujących w ramach studiów dualnych jest możliwość budowania swojego CV już w trakcie nauki. Dzięki temu, że studenci dadzą się poznać pracodawcom, będą mieli szansę na zatrudnienie i pozytywne rekomendacje. Studia te stanowią również odpowiedź na potrzeby pracodawców oczekujących od kandydatów praktycznych umiejętności i wiedzy.

Więcej o kierunku


data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 13:26:14
Komentarze

Nauka języków we Wrocławiu
boks.gif
IH_Wroclaw_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
wsf_220.gif
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Collegium Maius
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 
Polityka Prywatności