1,3 mln zł dla DSW za najlepszy program studiów w Polsce

Logo DSW

W ramach umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej otrzyma ponad 1,3 mln dofinansowania na realizację nowego programu studiów magisterskich. Program opracowany przez ekspertów z DSW oceniony został na 129 punktów na 130 możliwych, tym samym zdobywając pierwsze miejsce wśród polskich publicznych i prywatnych szkół wyższych.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej otrzyma ponad 1,3 mln dofinansowania na realizację i wdrożenie nowego programu studiów magisterskich na specjalności Big data, digital marketing and trendwatching, które już w kolejnym roku akademickim wzbogacą ofertę edukacyjną DSW. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Dzięki finansowaniu ze środków europejskich kandydaci będą mogli bezpłatnie zdobywać wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Rekrutacja na kolejny rok akademicki rozpocznie się w maju 2017 roku. Program opracowany przez ekspertów i pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW na czele z Dyrektorem prof. DSW dr. hab. Janem Stasieńko we współpracy z Biurem Projektów kierowanym przez Prorektor ds. badań i rozwoju prof. DSW dr hab. Ewą Kurantowicz otrzymał najwyższą lokatę w rankingu. Komisja rozpatrywała i oceniła 177 wniosków o dofinansowanie złożonych zarówno przez publiczne, jak i prywatne uczelnie. Autorski program kształcenia opracowany przez ekspertów DSW otrzymał 129 punktów na 130 możliwych, tym samym zdobywając pierwsze miejsce wśród prywatnych, jak i publicznych uczelni, w gronie których znalazły się m.in. Uniwersytety: Jagielloński, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski, Łódzki, Opolski oraz Ekonomiczny w Poznaniu, a także Politechniki: Gdańska, Krakowska i Lubelska.

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzyma 1 377 157, 99 złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, którego celem jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki, a zwłaszcza wzmocnienie szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na potrzeby rozwoju, promocji innowacji społecznych i współpracy międzynarodowej. W przekazywaniu środków pośredniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


data ostatniej modyfikacji: 2016-12-16 15:37:44
Komentarze
 
Polityka Prywatności