2023-03-04 09:00

„Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej - w trosce o bezpieczeństwo i ochronę ludności” - spotkanie otwarte w DSW

23_03_04_spotkania_CBZC

Spotkanie odbędzie się 4 marca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55. Początek o godzinie 9:00.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to rodzaj Sił Zbrojnych RP - obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej. Stanowią one komplementarną część potencjału obronnego Polski. Służba w WOT umożliwia zachowanie balansu pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym a służbą ojczyźnie.
Służbę w obszarze swojego miejsca zamieszkania pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Odbywa się ona rotacyjnie, podczas ćwiczeń i szkoleń wojskowych, ustalonych w harmonogramie oraz dyspozycyjnie.
W trakcie spotkania przedstawione zostaną zadania Wojsk Obrony Terytorialnej i ich znaczenie w strukturach bezpieczeństwa, sposoby rekrutacji do Brygady oraz na żołnierza zawodowego, a także profity płynące z pełnienia służby wojskowej.
  • 10.15-11.15 – „Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – służba w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości”.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstało 12 lipca 2022 r. i jego głównym zadaniem jest walka z cyberzagrożeniami. Stanowi także odpowiedź na stale rosnącą skalę cyberprzestępstw i pojawiające się nowe zagrożenia w sieci. Biuro dysponuje najnowocześniejszym sprzętem teleinformatycznym, dzięki czemu wykorzystuje w pełni możliwości informatyki śledczej. Współpracuje ono między innymi z NASK, CEPOL, CSIRT KNF, ZBP i innymi organizacjami policyjnymi i pozapolicyjnymi.
W trakcie spotkania przedstawiona zostanie struktura CBZC, jego zadania, warunki rekrutacji i profity płynące ze służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

  • 9:00-12:00 – „Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów – Legia Akademicka” – stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu informujące na temat możliwości poszerzenia wiedzy,  umiejętności i kompetencji niezbędnych z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz warunkach odbywania przeszkolenia.

data ostatniej modyfikacji: 2023-02-24 13:45:18
Komentarze
 
Polityka Prywatności