Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Miasto: Wrocław
Dolnośląskie / powiat Wrocław / gmina Wrocław
Grupa specjalności;Opis specjalności: Dział (pracownia) balneoterapii, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Gabinet zabiegowy, Medycyna pracy - poradnia, Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Poradnia alergii oddechowych, Poradnia alergii oddechowych dla dzieci, Poradnia alergii skórnych, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia andrologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób jelitowych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyniowych mózgu, Poradnia chorób naczyń, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia foniatryczna, Poradnia foniatryczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia gastrologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia leczenia zeza, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia nowotworów krwi, Poradnia okresu przekwitania, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia padaczki, Poradnia padaczki dla dzieci, Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego, Poradnia patologii ciąży, Poradnia planowania rodziny i rozrodczości, Poradnia preluksacyjna, Poradnia proktologiczna, Poradnia psychogeriatryczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia psychosomatyczna, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia schorzeń tarczycy, Poradnia stwardnienia rozsianego, Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wad serca, Poradnia wenerologiczna, Poradnia WZW, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne, Stacja dializ

Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
tel.

 • Alergologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Alergologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Alergologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Alergologia - Szczepienia
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Angiologia - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Angiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Angiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Angiologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Balneologia i medycyna fizykalna - Leczenie w domu pacjenta
 • Balneologia i medycyna fizykalna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Balneologia i medycyna fizykalna - Rehabilitacja dzienna
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia plastyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia plastyczna - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby wewnętrzne - Usługi w zakresie dializowania
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby zakaźne - Leczenie w domu pacjenta
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Diagnostyka laboratoryjna - Leczenie w domu pacjenta
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Endokrynologia - USG
 • Gastroenterologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Geriatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Hematologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Hematologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiologia - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia dziecięca - Leczenie w domu pacjenta
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy - Badania kierowców
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Nefrologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neonatologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia dziecięca - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie w domu pacjenta
 • Onkologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie w domu pacjenta
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie w domu pacjenta
 • Patomorfologia - Badania laboratoryjne
 • Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Położnictwo i ginekologia - USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Psychiatria - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Psychiatria - Rehabilitacja dzienna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja medyczna - Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Rehabilitacja medyczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Rehabilitacja medyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja medyczna - Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja medyczna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Rehabilitacja medyczna - Usługi rehabilitacyjne
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Reumatologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Leczenie w domu pacjentaPoniżej wybrane artykuły medyczne


 
Polityka Prywatności