Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

Grupa specjalności;Opis specjalności: Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Medycyna pracy - poradnia, Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej, Poradnia alergii oddechowych, Poradnia alergii skórnych, Poradnia alergologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia osteoporozy, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia patologii ciąży, Poradnia pediatryczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia psychologiczna, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia WZW, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownia endoskopii, Pracownie inne

Leśna 8, 59-300 Lubin
tel. 74-66-110

 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Alergologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Alergologia - Medycyna pracy
 • Alergologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Alergologia - Pobieranie oraz magazynowanie krwi, organów oraz szpiku kostnego
 • Alergologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Alergologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Alergologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Audiologia i foniatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Audiologia i foniatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Audiologia i foniatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Audiologia i foniatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Chirurgia dziecięca - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia naczyniowa - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia naczyniowa - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia naczyniowa - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Chirurgia naczyniowa - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia ogólna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Chirurgia ogólna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Chirurgia ogólna - Usługi pielęgnacyjne
 • Chirurgia ogólna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia onkologiczna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia onkologiczna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Chirurgia onkologiczna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby płuc - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby płuc - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby płuc - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby płuc - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby wewnętrzne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby wewnętrzne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby zakaźne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby zakaźne - Medycyna pracy
 • Choroby zakaźne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby zakaźne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby zakaźne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby zakaźne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby zakaźne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Dermatologia i wenerologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Dermatologia i wenerologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Dermatologia i wenerologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Dermatologia i wenerologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Diabetologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Diabetologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Diabetologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Endokrynologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Endokrynologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Endokrynologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Endokrynologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Gastroenterologia - endoskopia
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Gastroenterologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Gastroenterologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Gastroenterologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Genetyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Genetyka - Leczenie w domu pacjenta
 • Genetyka - Oświata i promocja zdrowia
 • Genetyka - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Genetyka - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Genetyka - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Hematologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Hematologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Hematologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Hematologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Hematologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Hematologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Hipertensjologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Hipertensjologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Hipertensjologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Hipertensjologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Hipertensjologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Hipertensjologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Hipertensjologia - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Immunologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Immunologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Immunologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Immunologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Immunologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Immunologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Kardiochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiochirurgia - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiochirurgia - Oświata i promocja zdrowia
 • Kardiochirurgia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Kardiochirurgia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kardiochirurgia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiologia - Medycyna pracy
 • Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Kardiologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Kardiologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kardiologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Kardiologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia dziecięca - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiologia dziecięca - Oświata i promocja zdrowia
 • Kardiologia dziecięca - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Kardiologia dziecięca - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kardiologia dziecięca - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna pracy - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna pracy - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna rodzinna - Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Medycyna sportowa - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna sportowa - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna szkolna - Oświata i promocja zdrowia
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Nefrologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Nefrologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Nefrologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Nefrologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Nefrologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neonatologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neonatologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neonatologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Neonatologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Neonatologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurochirurgia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurochirurgia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurochirurgia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Neurochirurgia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Neurochirurgia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurologia - Medycyna pracy
 • Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Neurologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Neurologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Neurologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia dziecięca - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurologia dziecięca - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia dziecięca - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Neurologia dziecięca - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Neurologia dziecięca - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie w domu pacjenta
 • Okulistyka - Medycyna pracy
 • Okulistyka - Oświata i promocja zdrowia
 • Okulistyka - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Okulistyka - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Okulistyka - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Onkologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Onkologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Onkologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Onkologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Onkologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie w domu pacjenta
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Oświata i promocja zdrowia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Otorynolaryngologia - Medycyna pracy
 • Otorynolaryngologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Otorynolaryngologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Otorynolaryngologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Pediatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Pediatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Pediatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pediatria - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pediatria - Zdrowie matki i dziecka
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Położnictwo i ginekologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Psychiatria - Medycyna pracy
 • Psychiatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Psychiatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Psychiatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Psychiatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Leczenie w domu pacjenta
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Oświata i promocja zdrowia
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Psychiatria dzieci i młodzieży - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Rehabilitacja medyczna - Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja medyczna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Reumatologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Reumatologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Reumatologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Reumatologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Reumatologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Seksuologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Seksuologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Seksuologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Seksuologia - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Urologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Urologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Urologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Urologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Zdrowie publiczne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Zdrowie publiczne - Leczenie w domu pacjenta
 • Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
 • Zdrowie publiczne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Zdrowie publiczne - Zapobieganie chorobom niezakaźnymPoniżej wybrane artykuły medyczne


 
Polityka Prywatności