Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

Miasto: Jawor
Dolnośląskie / powiat jaworski / gmina Jawor
Grupa specjalności;Opis specjalności: Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Medycyna pracy - poradnia, Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia leczenia zeza, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia urologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownia endoskopii, Pracownie inne

Kuziennicza 4, 59-400 Jawor
tel. 74-66-360

 • Alergologia - Inna
 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Alergologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Alergologia - Medycyna pracy
 • Alergologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Alergologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Alergologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Alergologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Alergologia - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Audiologia i foniatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Audiologia i foniatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Audiologia i foniatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Audiologia i foniatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Audiologia i foniatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Chirurgia ogólna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia onkologiczna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia onkologiczna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Chirurgia onkologiczna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby płuc - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby płuc - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby płuc - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby płuc - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby płuc - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby wewnętrzne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby wewnętrzne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby wewnętrzne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Diabetologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Diabetologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Diabetologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Endokrynologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Endokrynologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Endokrynologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Endokrynologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Gastroenterologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Gastroenterologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Gastroenterologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Hipertensjologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Hipertensjologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Hipertensjologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Hipertensjologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Hipertensjologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Hipertensjologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Hipertensjologia - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiologia - Medycyna pracy
 • Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Kardiologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Kardiologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kardiologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna nuklearna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna pracy - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna rodzinna - Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurologia - Medycyna pracy
 • Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Neurologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Neurologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie w domu pacjenta
 • Okulistyka - Medycyna pracy
 • Okulistyka - Oświata i promocja zdrowia
 • Okulistyka - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Okulistyka - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Okulistyka - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Dzienna pomoc lekarska
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie w domu pacjenta
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Otorynolaryngologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Otorynolaryngologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Otorynolaryngologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Pediatria - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Pediatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Pediatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Pediatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pediatria - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Położnictwo i ginekologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - endoskopia
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Urologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Urologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Urologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Zdrowie publiczne - Diagnostyka obrazowa
 • Zdrowie publiczne - innePoniżej wybrane artykuły medyczne


 
Polityka Prywatności