Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrootnej Małgorzata Iwaszkiewicz

Grupa specjalności;Opis specjalności: Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Gabinet zabiegowy, Medycyna pracy - poradnia, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Punkt szczepień

Zwycięstwa 9/2, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 319-07-66

 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy - Badania kierowców
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna - Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Medycyna rodzinna - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - inne
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
 • Medycyna rodzinna - Szczepienia
 • Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Dzienna pomoc lekarska
 • Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja medyczna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja dzienna
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistycznePoniżej wybrane artykuły medyczne


 
Polityka Prywatności