Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne MEDICUS Sp. z o.o.

Grupa specjalności;Opis specjalności: Gabinet zabiegowy, Medycyna pracy - poradnia, Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia diagnostyki obrazowej

Armii Krajowej 35a, 59-300 Lubin
tel. 74-66-340

 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Alergologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Alergologia - Medycyna pracy
 • Alergologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Alergologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Alergologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Alergologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie w domu pacjenta
 • Chirurgia ogólna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia ogólna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Chirurgia ogólna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Chirurgia ogólna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby wewnętrzne - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby wewnętrzne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby wewnętrzne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby wewnętrzne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby wewnętrzne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby zakaźne - Leczenie w domu pacjenta
 • Choroby zakaźne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby zakaźne - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Choroby zakaźne - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Choroby zakaźne - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Choroby zakaźne - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Diabetologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Diabetologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Diabetologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Gastroenterologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Gastroenterologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Gastroenterologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Kardiologia - Medycyna pracy
 • Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Kardiologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Kardiologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kardiologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna pracy - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna pracy - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna rodzinna - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna rodzinna - Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Medycyna rodzinna - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Neurologia - Medycyna pracy
 • Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Neurologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Neurologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Okulistyka - Dzienna pomoc lekarska
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie w domu pacjenta
 • Okulistyka - Medycyna pracy
 • Okulistyka - Oświata i promocja zdrowia
 • Okulistyka - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Okulistyka - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Okulistyka - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Dzienna pomoc lekarska
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie w domu pacjenta
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Oświata i promocja zdrowia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Otorynolaryngologia - Medycyna pracy
 • Otorynolaryngologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Otorynolaryngologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Otorynolaryngologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Pediatria - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Pediatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Pediatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Pediatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pediatria - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Położnictwo i ginekologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Położnictwo i ginekologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Psychiatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Psychiatria - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Psychiatria - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Psychiatria - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Reumatologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Reumatologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Reumatologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Reumatologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Leczenie w domu pacjenta
 • Urologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Urologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Urologia - Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Urologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Zdrowie publiczne - inne
 • Zdrowie publiczne - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zdrowie publiczne - Usługi pielęgnacyjnePoniżej wybrane artykuły medyczne


 
Polityka Prywatności