Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Przychodnia w Jaśkowicach

Grupa specjalności;Opis specjalności: Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Gabinet zabiegowy, Medycyna pracy - poradnia, Medycyna szkolna (gabinet), Poradnia (gabinet) lekarza POZ, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia jaskry, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna i gabinet, Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownia USG, Pracownie inne, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Zespół długoterminowej opieki domowej, Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Jaśkowice Legnickie 37, 59-221 Jaśkowice Legnickie
tel. 857-57-80

 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Angiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie w domu pacjenta
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diagnostyka laboratoryjna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Geriatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Geriatria - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Kardiologia - inne
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna - Inna
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna rodzinna - Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna rodzinna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna rodzinna - Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Medycyna rodzinna - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna rodzinna - Profilaktyka i zdrowie publiczne
 • Medycyna rodzinna - Szczepienia
 • Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna rodzinna - Zdrowie matki i dziecka
 • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Medycyna szkolna - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortodoncja - Leczenie stomatologiczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie w domu pacjenta
 • Pediatria - Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Protetyka stomatologiczna - Leczenie stomatologiczne
 • Psychiatria - Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Reumatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Stomatologia dziecięca - Leczenie stomatologiczne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
 • Zdrowie publiczne - Zdrowie środowiskowePoniżej wybrane artykuły medyczne


 
Polityka Prywatności