Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Apteka

Wyszukiwarka aptek
powiat
gmina
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 20
58-520 Janowice Wielkie, ul. 1 Maja 25
tel. 7515152
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 2a
tel. 7183500
58-580 Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 4
tel. 7173146
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 45
tel. 7613405
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 8
tel. 7615310
58-573 Piechowice, ul. 22 Lipca 1
tel. 7617100
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 15A
tel. 7132679
58-530 Kowary, ul. Dworcowa 10
tel. 7182456
66-470 Kostrzyn, Jagiellońska 16/2
095-752-43-50
58-580 Szklarska Poręba, ul. Jedności Narodowej 7
tel. 7172231
58-533 Mysłakowice, ul. Jeleniogórska 37
tel. 7131304
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 33
tel. 7618669
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja
tel. 7619312
58-573 Piechowice, ul. Michała Żymierskiego 66
tel. 7553641
66-470 Kostrzyn, Mickiewicza 22
095-752-22-42
66-470 Kostrzyn, Sikorskiego 35
095-752-35-32
59-512 Stara Kamienica, ul. Stara Kamienica 69
tel. 7514303
66-470 Kostrzyn, Wodna 6
095-752-27-64
55-003 Czernica, ul. Wojska Polskiego 8/9
tel. 3180464
58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 14
tel.Warto pamiętać

 

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

·       recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,

·       recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

 

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

 

Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem (art.95, ust.3 ustawy).

 

 

Inne informacje związane z apteką

 

Apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 87, ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art.99, ust.1 ustawy). Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art.99, ust.2 ustawy).

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki (art.99, ust.4a ustawy). Nie dotyczy to farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2. W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (art.99, ust.4 b ustawy).

Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów (art. 95, ust.1 ustawy).

 
Polityka Prywatności