To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Oxford Language Centre - akredytowane centrum ETS

Strona www: www.oxford.edu.pl
Miasto: Wrocław

ul. Sienkiewicza 32, Budynek Szkoły Filologicznej
50-108 Wrocław
tel.(0-71) 372 18 12
tel./fax.(0-71) 322 12 50

Egzamin TFI

TFI to inaczej TOEIC® w języku francuskim. Stanowi on uzupełnienie oferty ETS o egzamin z języka francuskiego dla środowiska pracy i biznesu. TFI skierowany jest do osób chcących zmierzyć swoje praktyczne umiejętności z języka francuskiego i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Honorowany przez setki firm na całym świecie, jest integralnym elementem systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Format egzaminu

Egzamin TFI ma format testu wyboru i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części: rozumienie ze słuchu oraz czytanie.
Egzamin trwa 1 godzinę i 50 minut.
Pytania egzaminu oparte są o rzeczywiste sytuacje, które mają miejsce w codziennym życiu osób pracujących w firmach, gdzie wykorzystywany jest język francuski - rozmowy, spotkania, negocjacje, podróże służbowe, przyjęcia i uroczystości, korespondencja biurowa.
Wyniki egzaminu obrazuje skala ocen 5-495 punktów za każdą jego część, co łącznie daje punktację na skali 10-990 punktów.
Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała egzamin oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników egzaminu pozwala na przedstawienie certyfikatu np. pracodawcy, wraz z załączonym opisem kompetencji językowych pracownika.

 
Polityka Prywatności