To najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, ośrodek egzaminacyjny TELC

ul. Inowrocławska 56
53-648 Wrocław
tel. (71) 795-03-93, 79-50-399

Certyfikat językowy jest to dokument wydawany przez upoważnioną do tego instytucję np. ośrodek akademicki, potwierdzający umiejętności posługiwania się danym językiem obcym w określonym obszarze tematycznym np. język biznesowy, język techniczny. Europejskie egzaminy językowe TELC opracowane zostały w odniesieniu do standardu przyjętego przez Radę Europy. Certyfikaty TELC są powszechnie uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Certyfikaty TELC wzbogacają wykształcenie, są potwierdzeniem zdobytych umiejętności językowych oraz zwiększają możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy i awansu zawodowego.

Egzaminy TELC są w wielu krajach europejskich standardem i wymogiem stawianym uczestnikom kursów, uczniom szkół branżowych oraz studentom na zakończenie procesu szkolenia i niezbędnym dokumentem wymaganym przy zatrudnieniu. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętności porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i w chwili obecnej obejmują dziesięć języków europejskich.


 
Polityka Prywatności