Serwis Zdrowie Wrocław - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Wrocław

Apteka

Wyszukiwarka aptek
powiat
gmina
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 18
59-700 Bolesławiec, ul. 1 Maja 13-14
tel. 7325100
59-700 Bolesławiec, ul. 1 Maja 5
tel. 7326120
59-900 Bolesławiec, ul. 10 Marca 2
tel.
59-700 Bolesławiec, ul. Adama Asnyka 2
tel. 7322494
59-700 Bolesławiec, ul. Adama Mickiewicza 10/9
tel. 7323900
59-700 Bolesławiec, al. 1000 lecia 34
tel. 7328094
59-700 Bolesławiec, ul. Aleja 1000-lecia 1
tel. 7324473
59-700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia 49
tel. 7328177
59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 21
tel. 7346870
59-700 Bolesławiec, ul. Grunwaldzka 3d
tel. 7324012
59-700 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 50d
tel. 7328126
59-900 Bolesławiec, ul. Karola Miarki 29b
tel. 7341244
59-700 Bolesławiec, ul. Kościelna 1
tel. 7324171
59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 7/8
tel. 7323902
59-700 Bolesławiec, ul. Stanisława Staszica 65
tel. 7320440
59-700 Bolesławiec, ul. Stefana Starzyńskiego 6a
tel. 7322811
59-700 Bolesławiec, ul. Zwycięstwa 9
tel. 7324081
59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 11B
tel. 7351037Warto pamiętać

 

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

·       recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,

·       recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

 

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

 

Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem (art.95, ust.3 ustawy).

 

 

Inne informacje związane z apteką

 

Apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 87, ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art.99, ust.1 ustawy). Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art.99, ust.2 ustawy).

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki (art.99, ust.4a ustawy). Nie dotyczy to farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2. W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (art.99, ust.4 b ustawy).

Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów (art. 95, ust.1 ustawy).

 
Polityka Prywatności