studentnews.pl
FCE Exam 2019 - International House Wrocław - Powrót do wpisu
FCE Exam 2019 - International House Wrocław
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej: 6.11.2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: 14.12.2019
Termin egzaminu ustnego: 6.12 - 15.12.2019