studentnews.pl
CPE Exam 2019 - International House Wrocław - Powrót do wpisu
CPE Exam 2019 - International House Wrocław
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej: 31.01.2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: 9.03.2019
Termin egzaminu ustnego: 1.03 - 10.03.2019