studentnews.pl
FCE Exam 2019 - International House Wrocław - Powrót do wpisu
FCE Exam 2019 - International House Wrocław
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej: 3.10.2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: 9.11.2019
Termin egzaminu ustnego: 1.11 - 10.11.2019