studentnews.pl
FCE Exam 2019 - International House Wrocław - Powrót do wpisu
FCE Exam 2019 - International House Wrocław
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej: 16.05.2019
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: 22.06.2019
Termin egzaminu ustnego: 14.06 - 23.06.2019