studentnews.pl
KET for Schools / PET for Schools 2018 - International House Wrocław - Powrót do wpisu
KET for Schools / PET for Schools 2018 - International House Wrocław
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej: 14.11.2018
Data egzaminu pisemnego i ze słuchu: 15.12.2018
Termin egzaminu ustnego: 7.12 - 16.12.2018